Da li ste čuli za pizza-u „galette“? U pitanju je manja pizza kružnog oblika karakteristična po svom rustičnom izgledu i ivicama koje preklapaju sadržaj.